กองพันพัฒนาที่ 2


  • DSCF6505_resize.JPG
   กองพันพัฒนาที่ 2 ได้จัดกำลังพลเข้าอบรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ที่กองพลพัฒนาที่ 2 โดยมี พ.อ.ปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผบ.พล.พัฒนา 2 เป็นประธานในพิธี และมีวิทยาก...
  • DSCF6450_resize.JPG
   เมื่อวันที่ 30 ม.ค.57 พ.อ.ปรีชา พิทักษ์ธานิน รอง ผบ.กรมพัฒนา 2 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่กำลังทุกนายของกองพันพัฒนาท...
  • DSCF6051_resize.JPG
   พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้นในวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา
  • DSC07834.JPG
   ศูนย์ฝึกกองพันพัฒนาที่ 2 เปิดรับการฝึกให้กับ ลูกเสือ เนตรรารี, อปพร. และ การฝึกของส่วนราชการพลเรือน, บริษัท ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึก การฝึกลูกเสือเนตรนารี หลักสูต...
  • 1461785_708178289206721_1806839240_n.jpg
   กองพันพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership สำหรับกลุ่มผู้ควบคุมหน้างาน ให้กับ บริษัท ซัมซุงอิเล็คโทร - แม็คคานิคส์ นครราชสีมา ห้วงวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม...
  • DSC07993.JPG
   กิจกรรมการฝึก ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยง่านสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ ภายนอกได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ - เนตรนารี และเพื่อเป็นการ...
  • DSC01732.JPG
   การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม นักเรียน - นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้สถาบันการศึกษาภายนอกได้ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม และฝึกอบรม นักเรียนนักศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...
  • DSC07797.JPG
   วันที่ ๑๓ พ.ย.๕๖ พ.อ.ไพลวัลย์ จุ้ยเจริญ รองผู้บังคับการ กรมพัฒนาที่ ๒ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทหารใหม่พลัดที่ ๒/๕๖ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันพัฒนาที่ ๒ พร้อมทั้งให้โอวา...
  • 1454970_708180405873176_1473587700_n.jpg
   วันที่ 30 พ.ย.56 ได้มีการแข่งกีฬาระหว่างหน่วยฝึกทหารใหม่ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ที่กองพันพัฒนาที่ 2 โดยมี พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ ผบ.พัน.พัฒนา 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขั...
  • DSCF4089_resize.JPG
   หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2 ได้จัดให้ทหารใหม่พลัดที่ 2/56 พบปะกับญาติพี่น้องเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ และเมื่อมีเวลาว่างเว้นจากงาน ผบ.พัน.พัฒนา 2 ก็จะลงมาดูแล พร้อ...
  • 1001998_704944779530072_1624441974_n (1).jpg
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2 ได้เปิดโอกาสให้ญาติให้ของน้องๆทหารใหม่ได้เดินทางมาเยี่ยมทหารใหม่หลังจากที่ได้รับการฝึกผ่านพ้นไปใรระยะหนึ่ง บรรยากาศเต็...
#2 โดย: ืnnk [IP: 111.84.83.xxx]
เมื่อ: 2014-03-25 09:39:28
อยากให้กองพันพัฒนาที่เลิกเล่นการพนันทุกชนิด
#3 โดย: ไร้ตัวตน [IP: 101.51.84.xxx]
เมื่อ: 2014-11-10 14:31:25
บ้านพัก พล.ร.12 เดิม มีการเล่นการพนันอย่างแพร่หลายแต่ทำไมกองพันไม่ทำอะไรเลยสักอย่าง
#4 โดย: จังหวัดร้อย1 [IP: 113.53.183.xxx]
เมื่อ: 2015-04-19 10:45:48
ชอย8 แถวสระน๋้าเสียงดังดืมสุราเล่นการพนันทุกวันน
#5 โดย: ..... [IP: 182.52.29.xxx]
เมื่อ: 2015-07-27 11:38:33
ซ๘บ้านจ่าสวัสดิ์แอบเล่นการพนัน

ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 14,927