ภารกิจของหน่วย


  • 902 copy.jpg
    สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548

  • 1471273_698001870224363_705539048_n.jpg
    กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อบภายในประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในประเทศ

  • Clip_14.jpg
    กองร้อยช่วยเหลือประชาชน เป็นกองร้อยที่จัดตั้งขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือภัยต่างๆ ทุกประเภท


Visitors: 175,139