โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

กองพันพัฒนาที่ 2 รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

          สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 


  • Clip.jpg
    โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ที่ตั้ง บ้านโคกก่อง หมู่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พิกัด TC 797567 กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ ปลูกหม่องเลี้ยงไหม , ทอผ้าไห...

  • Clip_5.jpg
    โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ที่ตั้งบ้านกำพี้ หมู่ 1 และ หมู่ 12 ตำบลกำพี้ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม พิกัด UC 037648 กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ ปลูกหม่องเลี้ยงไหม , ทอ...

  • Clip_15.jpg
    โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็๗พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ที่ตั้ง บริเวณป่าโคกแสบง บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอ บรบือ จังหว...
Visitors: 173,676