ร้อย รส. ( กองพันพัฒนาที่ 2 )

กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อบภายในประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในประเทศ


  • DSC09350.JPG

  • วันที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ พล.ต.วิชัย แชจอหอ ผบ.พล.พัฒนา ๒ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของก­องร้อยรักษาความสงบ ของกองพันพัฒนาที่ ๒ ในการเตรียมความพร้อมของกองพันฯ นั้นได้ทำอยู่เป็...

  • 1466150_698002226890994_1381830180_n.jpg
    กองพันพัฒนาที่ ๒ ได้มีการฝึกกองร้อยรักษาความสงบ เพื่อตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบภายในประเทศ ซึ่งอาจเกิดได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด กองพันพัฒนาที่ 2 จึงจั...
Visitors: 175,138