กองทัพภาคที่ 2 ถวายพระพร

             เนื่องในวันเฉลิมพระชนมะพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 กองทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 กล่าวอเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Visitors: 175,139