การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์

       กองพันพัฒนาที่ 2  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วย ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ห้วงตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2556 มีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย    ทีมที่ 1 หน่วย ร.23, ร.23 พัน 1   ทีมที่ 2 หน่วย กรซย.สพ.ทบ   ทีมที่ 3 หน่วย พัน.พัฒนา 2    ทีมที่ 4 หน่วย ป.พัน 23, ช.พัน 6 ร้อย 2 , ร้อย. ปจว.2, กองร้อยฝึกรบพิเศษฯ

ระเภทกีฬาที่แข่งขัน ประกอบด้วย 

1. วอลเลย์บอล

2. เซปักตระกร้อ

3. เปตอง

4. ฟุตบอล

กองพันพัฒนาที่ 2 ได้รางวัลชนะเลิศ 2 ชนิดกีฬา ได้แก่  วอลเลย์บอล และ เปตอง

Visitors: 175,138