ศูนย์ฝึกกองพันพัฒนาที่ 2

       ศูนย์ฝึกกองพันพัฒนาที่ 2 เปิดรับการฝึกให้กับ ลูกเสือ เนตรรารี,    อปพร. และ การฝึกของส่วนราชการพลเรือน, บริษัท 

        ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึก 
        การฝึกลูกเสือเนตรนารี   หลักสูตร 1 คืน 2 วัน         200 บาท/คน
                                           หลักสูตร 2 คืน 3 วัน         300 บาท/คน
        การฝึก อปพร.               หลักสูตร 2 คืน 3 วัน      1,400 บาท/คน
                                           หลักสูตร 4 คืน 5 วัน      2,000 บาท/คน
        การฝึกส่วนราชการพลเรือน และบริษัทต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร วันละ 50 บาท/คน
 
       สนใจเข้ารับการฝึก ติดต่อ พ.ต. สมาน  ทองสุทธิ์ 
       โทร. 087-2612943

  • 1461785_708178289206721_1806839240_n.jpg
    กองพันพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership สำหรับกลุ่มผู้ควบคุมหน้างาน ให้กับ บริษัท ซัมซุงอิเล็คโทร - แม็คคานิคส์ นครราชสีมา ห้วงวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม...

  • DSC07993.JPG
    กิจกรรมการฝึก ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยง่านสถานศึกษาต่างๆที่อยู่ ภายนอกได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลุกเสือ - เนตรนารี และเพื่อเป็นการ...

  • DSC01732.JPG
    การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม นักเรียน - นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้สถาบันการศึกษาภายนอกได้ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม และฝึกอบรม นักเรียนนักศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา...
Visitors: 173,676