กิจกรรมการฝึกอบรม นักเรียน - นักศึกษา

        การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม นักเรียน - นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาศให้สถาบันการศึกษาภายนอกได้ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม และฝึกอบรม นักเรียนนักศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ การฝึกฝนทักษะต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และพัฒนาตน โดยทางกองพันพัฒนาที่ 2 นั้น ได้เตรียมพร้อม ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สถานที่ในการฝึก สนามฝึก พื้นที่การฝึกอบรม พร้อมด้วยวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึก และยังจัดเตรียมพร้อมในด้่านต่างๆอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 173,676