ฝึกลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์

 เมื่อวันที่ 19 -21 ธ.ค.56 ที่ผ่านมากองพันพัฒนาที่ 2 จัดชุดครูฝึกกว่า 30 นาย เพื่อนำลูกเสือ และเนตรนารี จำนวน 450 คน จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าค่ายพักแรม ณ ศูนย์ฝึกกองพันพัฒนาที่ 2 พร้อมทั้งนำลูกเสือ และเนตรนารี เข้าสู้ด้านทดสอบกำลังใจ แบ่งเป็น 6 สถานี และกิจกรรมรอบกองไฟ สร้างความประทับใจให้แก่คณะครูและผู้เข้ารับการฝึกเป็นอย่างมาก

Visitors: 173,676