ผบ.พัน.พัฒนา 2 ตรวจเยี่ยม

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2 ได้จัดให้ทหารใหม่พลัดที่ 2/56 พบปะกับญาติพี่น้องเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ของทุกสัปดาห์ และเมื่อมีเวลาว่างเว้นจากงาน ผบ.พัน.พัฒนา 2 ก็จะลงมาดูแล พร้อมทั้งพบปะญาติทหารใหม่อยู่เสมอ ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ทุกนาย และสร้างความไว้วางใจแก่ญาติของทหารใหม่ ต่อหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง

Visitors: 175,139