การแข่งขันรักบี้ประเพณี กองทัพภาคที่ 2

 เป็นประจำทุกปีที่ทีมรักบี้กองทัพภาคที่ 2 จะจัดการแข่งขันระหว่างทีมกองทัพภาคที่ 2 ด้วยกันในห้วงก่อนปีใหม่เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ระหว่างนักกีฬาทั้งเก่า และใหม่ของกองทัพภาคที่ 2 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผบ.พัน.พัฒนา 2 ลงทำการแข่งขัน และให้คำแนะนำระหว่างเกมส์การแข่งขันด้วย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก เสนาธิการ กรมพัฒนาที่ 2 ร่วมรับชมตลอดการแข่งขัน

พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ นำทีมรักบี้กองทัพภาคที่ ๒ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองพันพัฒนาที่ ๒ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Visitors: 175,139