ตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 6-7 ม.ค.57 กองพันพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น โดย รพ.ค่ายสุรนารี ณ ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 2 ซึ่ง ผบ.พัน.พัฒนา 2 พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ ได้นำกำลังของหน่วยเข้าตรวจสุขภาพครบทุกนาย

Visitors: 175,139