งานวันเด็กกองพันฯ

วันที่ 10 มกราคม 2557 กองพันพัฒนาที่ 2 ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองพันฯ ขึ้นเป็นการล่วงหน้าเนื่องจากเป็นนโยบายของ พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ ผบ.พัน.พัฒนา 2 ที่ต้องการให้กำลังพลได้พาบุตรหลานไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานวันเด็กขึ้น สำหรับวันนี้กองพันพัฒนาที่ 2 ได้จัดให้มีการจับรางวัลต่างๆซึ่งทางกองพันฯ ได้จัดหามาสำหรับเป็นของขวัญแก่บุตรหลานกำลังพลในหน่วย พร้อมทั้งการออกร้านของกองร้อยต่างๆ สร้างความสนุกสนานแก่บุตรหลานเป็นอย่างยิ่ง

Visitors: 173,676