สวนสนาม วันกองทัพไทย

พิธีสวนสนามสาบานตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 18 มกราคน 2557 ซึ่งปีนี้ กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 จัดการสวนสนามขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการสวนสนามด้วยยุทโธปกรณ์ร่วมด้วย และมีการแสดงการชิงตัวประกันที่ตื่นตาตื่นใจจากหน่วยทหารทรหดของ ร.3 พัน.2 อีกด้วย ซึ่งมี พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แมทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีและนำกล่าวคำสาบานตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล

Visitors: 173,676