ประดับเครื่องหมายยศ

พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้นในวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา

Visitors: 175,138