บรรยายพิเศษผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.57 พ.อ.ปรีชา พิทักษ์ธานิน รอง ผบ.กรมพัฒนา 2 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่กำลังทุกนายของกองพันพัฒนาที่ 2

Visitors: 173,676