อบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

กองพันพัฒนาที่ 2 ได้จัดกำลังพลเข้าอบรมให้ความรู้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ที่กองพลพัฒนาที่ 2 โดยมี พ.อ.ปาฏิหาริย์ โรจนะภิรมย์ รองผบ.พล.พัฒนา 2 เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรรับเชิญ จาก กระทรวงสาธารณะสุข  พร้อมทั้งนายแพทย์ใหญ่ประจำกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นวิทยากรร่วมด้วย

Visitors: 175,138