การแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ 64 ชนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล ณ ค่ายบูรฉัตร จังหวัดราชบุรี

กองพันพัฒนาที่ ๒ ได้จัดกำลังพลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 64 ชนิดกีฬา รักบี้ฟุตบอล ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ค่ายบูรฉัตร จังหวัดราชบุรี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Visitors: 173,675