การตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ คณะ ๒ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทางกองพันพัฒนาที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ได้รับหน้าที่ในการนำคณะกำลังพล เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ คณะที่ ๒ โดยทำการตรวจเลือก ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
Visitors: 172,944