บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ มอบโลหิตด้วยใจถวายในหลวง ของบริษัท เดอะมอล นครราชสีมากรุ๊ปจำกัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ MCC Hall เดอะมอลนครราชสีมา ชั้น 3
Visitors: 175,139