ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในวันที่ 21 - 25เมษายน 2557 พล.อ.สถิตย์ แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงนประสานงานโดครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริและความมั่นคงกอทัพบก ( ผอ.สปร.ทบ. ) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยื่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ กองทัพภาคที ๒
Visitors: 173,676