พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/2557

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 กองพันพัฒนาที่ 2 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2557 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่  โดยมี พันโท จิรันตน์  เที่ยงสันเทียะ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 110 นาย

Visitors: 173,676