มอบทุนการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 พันโท จิรันตน์  เที่ยงสันเทียะ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 2 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน 237 ทุน 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 พันโท จิรันตน์  เที่ยงสันเทียะ ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 2 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน 237 ทุน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 173,676