รอง ผบ.พล.พัฒนา 2 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด 1/57

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รอง ผบ.พล.พัฒนา 2 ได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับเหล่าทหารใหม่
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รอง ผบ.พล.พัฒนา 2 ได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับเหล่าทหารใหม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 173,676