ทอดผ้าป่ามหากุศล วันวิสาขบูชา

ทภ.2 ร่วมกับ จว.น.ม. และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมมือกันจัดพิธี "วันวิสาขบูชา พุทธบารมี" โดยการจัดครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 8 แล้ว

ด้วย ทภ.2 ร่วมกับ จว.น.ม., ตำรวจภูธรภาค 3, บน.1, อบจ.น.ม., เทศบาลนคร น.ม., สำนักงานวัฒนธรรม จว.น.ม., สำนักงานพระพุทธศาสนา จว.น.ม. สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ชมรมเพื่อนสุวัจน์, บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ จว.น.ม. ร่วมกันจัดงาน "วันวิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นเวลา 32 วัน ณ ห้อง เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลสาขานครราชสีมา โดยในการจัดครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 173,676