เวทีเสวนาสร้างความสุข

กิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย

๒๕ มิ.ย.๕๗ พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ ผบ.พัน.พัฒนา ๒ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย ณ ที่ว่าการ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมี หน.ส่วนราชการตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 173,676