ลงนามถวายพระพรฯ

กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ

พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเที่ยะ ผบ.พัน.พัฒนา ๒ได้นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี โดยมี มทน.๒เป็นประธาน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 175,138