ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา กองพลพัฒนาที่ 2 ได้ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอวังน้ำเขียว องการบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์
สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี" โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น บริการตัดผมฟรี และการจัดบูทอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 175,139