พิธีรับส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2

พิธีรับส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2
เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา พ.ท.จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ ผบ.พัน.พัฒนา ๒ ได้นำกำลังพลร่วมพิธีรับส่งหน้า มทภ.๒
ระหว่าง พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง กับ พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ณ ลานสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จว.น.ม.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 175,138