นักเรียนนายร้อย จปร. เยี่ยมชม พันพัฒนา 2

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 พ.ท.จิรันต์ เที่ยงสันเทียะ ผบ.พัน.พัฒนา ๒ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย จปร.ชั้นปี๒,๓ ที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒ และในการนี้ทาง พัน.พัฒนา ๒ได้จัดที่พักรับรองให้กับคณะนักเรียนชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 175,139